Politica de confidentialitateAcest document de Politica de Confidentialitate cu Privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal are rolul de a te informa referitor la natura si scopul procesarii datelor cu caracter personal relationate cu serviciul nostru online. Pretuim transparenta si intelegem ca aspectul privat al vietii tale este important pentru tine. Datele personale pe care ni le furnizezi au fost, sunt si vor fi folosite intr-un mod foarte atent. Vom colecta date personale doar in felul care este descries mai jos, si care este in acord cu obligatiile noastre, si drepturile tale, conform legii.

Cine suntem

Farmacii de garda este o platforma online dezvoltata spre a oferi sansa personelor care trebuie sa gaseasca urgent o farmacie deschisa, in orice regiune a tarii, la orice ora din zi sau din noapte, sa poata face asta intr-un timp scurt (atata timp cat aceaste farmacii exista, si in limita in care platform Faramcii de garda le are in baza de date). Daca vrei sa ne contactezi direct te rugam scrie-ne un e-mail la adresa contact@farmacii-garda.ro

Tipul de date personale pe care le colectam:

Baze legale

Colectam/prelucram date personale in urmatoarea baza legala:
Colectam/prelucram datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Instrainam datele tale personale?

Aceasta platforma preia doar locatia ta, cu acordul tau, pentru a-ti arata farmaciile cele mai apropiate deschise la ora la care ai nevoie. Nu instrainam locatia ta decat aplicatiilor terte conectate la harta farmaciilor online. In anumite circumstante limitate, poate sa ni se ceara in mod legal sa instrainam anumite date cu caracter personal, inclusive datele tale, daca suntem implicati intr-un proces sau plangere cu obligatii legale, un ordin judecatoresc, sau cererea unei autoritati guvernamentale.

Drepturile proprietarilor de date personale

Schimari ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Putem schimba aceasta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal din cand in cand.
Schimbarile pot fi necesare, pentru exmeplu, daca legea se schimba sau daca ne schimbam platforma intr-un mod care afecteaza protectia datelor cu caracter personal.

Orice schimbare va fi disponibila pe site.

Utilizatorilor li se cere sa se mentina informati in privinta schimbarilor acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, in mod regulat.